آیا جراحی ایمپلنت همزمان با کشیدن دندان انجام می شود؟