اینجانب خانمی 32 ساله هستم میخوام بینی ام رو جراحی کنم تا چند وقت بعد از عمل نمیتونم باردار شم؟