سلام خسته نباشید اگر من در روز عمل پریود باشم تاثیری بر روی عمل دارد؟