سلام خسته نباشید بینی من از داخل دلارای انحرافه عمل کنم بهتر میشه؟