سلام میخواستم بدونم حالت تهو شدید اوایل بارداری روی فرم بینی تاثیر میگذارد؟