میخواستم ببینم عمل بینی گوشتی نیاز به بیهوشی دارد یا خیر درد وخونریزی چطور؟