تاثیر عینک بر بینی

تاثیر عینک بر بینی

مطالب جراحی زیبایی بینی و جراحی فک دکتر امیر حسین محمدی مفرد
تعداد 128

استفاده از عینک بعد از عمل بینی

19 خرداد 1401 جراحی زیبایی بینی
زمان مطالعه : 3 دقیقه عینک زدن بعد از جراحی بینی اغلب زیباجویان جراحی زیبایی بینی دکتر امیر حسین محمدی مفرد ، عینکی هستند و ...
مشاهده کامل

استفاده از عینک بعد از عمل بینی

28 فروردین 1400 جراحی زیبایی بینی
زمان مطالعه : 3 دقیقه عینک زدن بعد از جراحی بینی اغلب زیباجویان جراحی زیبایی بینی دکتر امیر حسین محمدی مفرد ، عینکی هستند و ...
مشاهده کامل