عکس غضروف بینی

مطالب جراحی زیبایی بینی و جراحی فک دکتر امیر حسین محمدی مفرد
تعداد 128

عضروف مصنوعی یا پروتز در جراحی بینی

3 اردیبهشت 1400 جراحی زیبایی بینی
زمان مطالعه : 5 دقیقه عضروف مصنوعی یا پروتز در جراحی بینی پیوند غضروف در جراحی بینی انتخاب نوع غضروف برای استفاده در جراحی بینی ...
مشاهده کامل